Ajcons forcer er bygherrens fordel

17-04-2020

Fagpersonerne og svarene er én opringning væk, når spørgsmålene og udfordringerne melder sig ude på byggepladsen. Det er én af fordelene ved at samarbejde med Ajcon, der har samlet alle kompetencer under samme tag. 

Når en bygherre kommer til Ajcon med en ide til et byggeri, er det Ajcons tegnestue – Ajcon Project – der, i samarbejde med bygherrens kontaktperson hos Ajcon, står for alle de indledende processer. En ingeniør, en bygningskonstruktør og en teknisk assistent står for at dimensionere, beregne og tegne projektet.

“Bygherren undgår at engagere en ingeniør ét sted og en entreprenør et andet sted – og minimerer dermed risikoen for, at noget ”falder ned mellem stolene”. Hos Ajcon sætter vi ét hold, der er vant til at arbejde sammen. Og alle arbejder frem mod samme mål. Det giver en mere smidig og ukompliceret udviklings- og byggeproces,” siger, projektleder hos Ajcon, Peter Kobæk.

“Forskellen på at samarbejde med Ajcon som totalentreprenør, frem for flere eksterne rådgivere, er, at jeg ikke skal sidde og gætte på, hvad entreprenøren, der skal byde ind på projektet, synes eller mener. Jeg går ti meter hen til min kollega, som skal styre byggeriet, og får sparring med det samme. Det giver en bedre og mere gennemtænkt løsning,” supplerer, konstruktionsingeniør hos Ajcon, Lars Pedersen Boll.

Erfaring og indsigt gør forskellen

Siden 1975 har Ajcon fokuseret på og specialiseret sig i byggetekniske løsninger til fødevare- og catering-industrien, pharma-industrien og transportsektoren. Det betyder, at Ajcon har erfaringen og indsigten, der skal til for at levere byggetekniske løsninger, der matcher de høje krav og behov, som både kunder og myndigheder har til projekterne. 

“Vi finder den bedste løsning. Tid, økonomi og praktik skal hænge sammen. Vi er i tæt dialog med bygherren og holder hele tiden vores arbejde op mod bygherrens behov, forventninger og ønsker. Ofte kommer vi med forslag til løsninger, som er omkostningsbesparende i forhold til det, bygherren havde forestillet sig – naturligvis uden at gå på med kompromis med hverken kvalitet eller funktion. Og det kan vi eftervise med tegninger og beregninger,” siger Lars Pedersen Boll, der netop er uddannet som certificeret statiker.

Ingen tid at spilde

Selvom et projekt forlader tegnebrættet og byggeriet går i gang, slipper tegnestuen ikke projektet. Det tætte samarbejde og dialogen mellem faggrupperne hos Ajcon fortsætter.

“Det er både i vores og bygherrens interesse, at tidsplanerne holder stik, og at byggeriet indeholder det, bygherren ønsker. Derfor er det afgørende, at vi kan arbejde effektivt, når der opstår uforudsete udfordringer eller ønsker til ændringer,” siger Peter Kobæk, der, som projektleder og ansvarlig på byggepladsen, er bindeleddet mellem bygherren, byggepladsen og rådgiverne hjemme på kontoret.

“Det kan være alt fra behovet for at flytte en dør to meter til højre til mere komplicerede ændringer. Og så er det en fordel, at jeg kan ringe til vores ingeniør hjemme på kontoret og få hans vurdering af, hvad der er muligt i situationen. Skulle jeg have fat i en ekstern samarbejdspartner eller rådgiver, er der risiko for at vigtig tid går tabt. Det undgår vi, når vi har kompetencerne samlet internt hos Ajcon – hos folk, som kender projektet godt,” slutter Peter Kobæk.

Læs mere om Ajcons byggerier her.

Eller læs, hvad de eksisterende kunder siger om Ajcon her.

 

Har du brug for rådgivning?

Kontakt

Christian Wihrs

Adm. Direktør

4030 7069

Skriv til Christian

Har du brug for en specifik medarbejder?

Find den rette her